Danmarks største og stærkeste kæde

Butikskæden Nærkøb A/S omfatter både kiosker, nærbutikker, tankstationer, campingpladser og havnekiosker fordelt over hele landet.

Kædens Kædekontor har stærke brancheorienterede medarbejdere, der står til rådighed. De står for at hjælpe medlemmerne med at indgå fælles stærke kædeaftaler, hvor der er gode rabatter, som løber op på over 30.000 kr. årligt pr. medlem.

Kædekontoret forhandler også aftaler der sikrer, at medlemmerne

  • løbende modtager u/b kolli af nyheder og andre produkter. Tidligere år har værdien været på over 23.000 kroner pr. butik.
  • har mulighed for at opsamle årsbonus ved flere leverandører. Tidligere år har det været over 9.000 kroner i snit pr. butik.
  • kan benytte stærke omkostningsaftaler, hvor der kan være mere end 50 % at spare på mobiltelefoni, containertømning, el, måtterensning, Falck mm.
  • kan benytte sig af Danmarks nok bedste is-aftale

Overskuddet af driften af Kædekontoret udbetales til kædens medlemmer. Tidligere år har det været på over 14.000 kroner i snit pr. butik.

I NærKØB arbejder vi ud fra vores vision om at være Danmarks mest attraktive nærbutikskæde for selvstændige butiksejere. Det gør vi ved at skabe et økonomisk fundament, der tilsikrer butikkernes fortsatte eksistens.

I 2022 – Ramte vi en milepæl i kædens 21 år lange historie ved at runde 600 medlemmer/butikker.

I 2021 – Endnu et rekordår for Butikskæden Nærkøb A/S
– Største udbytte nogensinde til kædens medlemmer, på 15 mio. kr.
– Medlemstilgang på 39 % – 157 medlemmer/butikker.
– Rekord medlemsantal i kædens historie d.d. 575 butikker.
– Branchens nok mindste og mest effektive kædekontor.
– Danmarks billigste medlemskontingent.
– Danmarks største conveniencekæde.

I 2021 – Ramte vi en milepæl i kædens 20 år lange historie ved at runde 550 medlemmer/butikker.

I 2020 – Retail Institute Scandinavia årlige 10 års prognose er Butikskæden Nærkøb A/S en at to Conveniencekæde, der vil vokse mest i butiksantal og markedsandel.

I 2019 – Var Butikskæden Nærkøb A/S bedste år i vores 19 år på markedet.
– Største udbytte nogensinde til kædens medlemmer, på over 10 mio. kr.
– Medlemstilgang på 20 % – 58 medlemmer/butikker
– Rekord medlemsantal i kædens historie
– Branchens nok mindste og mest effektive kædekontor

I 2018 – Var Butikskæden Nærkøb A/S den danske detailhandelskæde med størst vækst på 70 butikker. NærKØB er en frivillig kæde og væksten var alene organisk, hvor vi var op imod store kapitalkæder.

I 2017 – Blev Butikskæden Nærkøb A/S Danmarks største Convenience-kæde.

Læs mere om NærKØB i vores profilbrochure.

Frihed til at vælge

Kæden forstår vigtigheden af, at medlemmerne beholder deres lokale identitet såsom butiksnavn, facade, sortiment mm., men hjælper gerne eventuelt med ny facade og giver samtidig medlemmerne masser af frivillige muligheder.

Kæden understøtter medlemmerne i at få tilpasset butikkens sortiment. Det er vigtigt at bevare et bredt sortiment og stor viden omkring de vareområder, der passer i lokalområdet.

God kundeservice er en servicesituation, og det helt centrale er, at kunden føler sig tilpas i butikken, og kunden har haft en god oplevelse. Dette gør, at kunden kommer igen.i nærkøb prioriterer vi

  • Lokal tilpasning
  • Bredt sortiment
  • Stor viden
  • Kundeservice

Sådan kommer du med i NærKØB

Medlemskab af Butikskæden Nærkøb A/S
Kæden er i dag med over 670 medlemmer/butikker Danmarks suverænt største og ældste frie kæde i kiosk/convenience sektoren.
NærKØB er en butiksstyret kæde, hvor butiksejeren har reel indflydelse på kædens udvikling.
Alle medlemmer er aktionærer i kæden og har mulighed for at deltage i bestyrelses- og kædeudvalgssamarbejde. Kæden er ejet 50 % af kædens butikker og 50 % af grossisterne Dagrofa Logistik a/s og Sügro Danmark A/S. Aktionærer hæfter ikke solidarisk for hinanden.
En af vores grossister skal benyttes som hovedleverandør, men det enkelte medlem beslutter selv hvilken af grossisterne, der benyttes.

Medlemspris
(Ekskl. moms)
Aktie (ingen solidarisk hæftelse)      800 kr
Markedsføringsbidrag pr. kvartal*  1.750 kr
* Sæsonbutikker betaler kun for 2. og 3. kvartal

NærKØB markedsføringspakker
Der er forskellige markedsføringspakker, og den enkelte butik skal følge den pakke, man er tilmeldt. Der er selvfølgelig mulighed for at skifte pakke alt efter behov og sæson.
NærKØBs logo skal være synligt på facaden og som minimum med klistermærke på butiksvindue eller butiksindgang.
Kontakt os venligst, hvis du har fået interesse for at være en del af Butikskæden Nærkøb A/S.

Stærke omkostningsaftaler

Ved at benytte NærKØBs omkostningsaftaler bliver driften af butikken billigere. Vi har fx fællesaftaler ved brug af betalingskort og MobilePay, hvilket gør, at satserne er langt lavere og mere fordelagtige.

Herudover er der også vores aftaler omkring måtteservice, containertømning, elkraft, alarmsystemer, mobiltelefoni etc., som giver lavere driftsomkostninger for butikkerne. Vi har medlemmer, der har sparet mere end 50 % ved at gå over på vores aftaler.