Danmarks største og stærkeste kæde

Butikskæden Nærkøb A/S omfatter både kiosker, nærbutikker, tankstationer, campingpladser og havnekiosker fordelt over hele landet.

Kædens kædekontor har stærke brancheorienterede medarbejdere, der står til rådighed. De står for at hjælpe medlemmerne med at indgå fælles stærke kædeaftaler, hvor der er gode rabatter, som løber op på over 40.000 kr. årligt pr. medlem.

Kædekontoret forhandler også aftaler der sikrer, at medlemmerne

  • løbende modtager u/b kolli af nyheder og andre produkter. Tidligere år har værdien været på over 15.000 kroner pr. butik.
  • har mulighed for at opsamle årsbonus ved flere leverandører. Tidligere år har det været over 5.000 kroner i snit pr. butik.
  • kan benytte Dagrofa koncernens omkostningsaftaler, hvor der kan være mere end 50 % at spare på mobiltelefoni,
    containertømning, el, måtterensning, Falck mm.
  • kan benytte sig af Danmarks nok bedste is-aftale

Overskuddet af driften af kædekontoret udbetales til kædens medlemmer. Tidligere år har det været på over 8.000 kroner pr. butik.

I NærKØB arbejder vi ud fra vores vision om at være Danmarks mest attraktive nærbutikskæde for selvstændige butiksejere. Det gør vi ved at skabe et økonomisk fundament, der tilsikrer butikkernes fortsatte eksistens.

Læs mere om NærKØB i vores profilbrochure.

Frihed til at vælge

Kæden forstår vigtigheden af, at medlemmerne beholder deres lokale identitet såsom butiksnavn, facade, sortiment mm., men hjælper gerne eventuelt med ny facade og giver samtidig medlemmerne masser af frivillige muligheder.

Kæden understøtter medlemmerne i at få tilpasset butikkens sortiment. Det er vigtigt at bevare et bredt sortiment og stor viden omkring de vareområder, der passer i lokalområdet.

God kundeservice er en servicesituation, og det helt centrale er, at kunden føler sig tilpas i butikken, og kunden har haft en god oplevelse. Dette gør, at kunden kommer igen.i nærkøb prioriterer vi

  • Lokal tilpasning
  • Bredt sortiment
  • Stor viden
  • Kundeservice

Sådan kommer du med i NærKØB

Medlemskab af Butikskæden Nærkøb A/S
Kæden er i dag med omkring 380 butikker Danmarks suverænt største og ældste frie kæde i kiosk/convenience sektoren.
NærKØB er en butiksstyret kæde, hvor butiksejeren har reel indflydelse på kædens udvikling.
Alle medlemmer er aktionærer i kæden og har mulighed for at deltage i bestyrelses- og kædeudvalgssamarbejde. Kæden er ejet 50 % af kædens butikker og 50 % af grossisterne Dagrofa Logistik a/s og Sügro Danmark A/S. Aktionærer hæfter ikke solidarisk for hinanden.
En af vores grossister skal benyttes som hovedleverandør, men det enkelte medlem beslutter selv hvilken af grossisterne, der benyttes.

Medlemspris
(Ekskl. moms)
Aktie (ingen solidarisk hæftelse)      800 kr
Markedsføringsbidrag pr. kvartal*  1.750 kr
* Sæsonbutikker betaler kun for 2. og 3. kvartal

NærKØB markedsføringspakker
Der er forskellige markedsføringspakker, og den enkelte butik skal følge den pakke, man er tilmeldt. Der er selvfølgelig mulighed for at skifte pakke alt efter behov og sæson.
NærKØBs logo skal være synligt på facaden og som minimum med klistermærke på butiksvindue eller butiksindgang.
Kontakt os venligst, hvis du har fået interesse for at være en del af Butikskæden Nærkøb A/S.

FÆLLES
Nær

KØB

 

Ved at benytte NærKØBs og Dagrofa koncernens omkostningsaftaler bliver driften af butikken billigere. Vi har fx fællesaftaler ved brug af betalingskort og MobilePay, hvilket gør, at satserne er langt lavere og mere fordelagtige.

Herudover er der også vores aftaler omkring måtteservice, containertømning, elkraft, alarmsystemer, mobiltelefoni etc., som giver lavere driftsomkostninger for butikkerne. Vi har medlemmer, der har sparet mere end 50 % ved at gå over på vores aftaler.