Veloverstået Workshop

01 October. 2013

Veloverstået Workshop

Kæden har i samarbejde med leverandører og butikker netop afsluttet en vellykket Workshop.

Kæden havde inviteret leverandørerne og butikker til en inspirationsrig aften, hvor leverandørerne kunne fortælle hvordan de så fremtiden og butikkerne havde mulighed for at få inspiration til nye ideer, åbne op for nytænkning som kunne højne indtægten i netop deres butik.

Kæden var meget tilfreds med det store fremmøde og alt forløb efter planen, og flere gav udtryk for, at det var en succes, både blandt kædens medlemmer og leverandører.

Kæden håber på, at der er grundlag for at gentage succesen. En af de ting der var oppe, var hvordan vores butikker overlever i fremtiden, og det var næsten alle enige om nemlig – kundeservice, bredt sortiment, stor viden og lokal tilpasning.

«
»